ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че записването на приетите на трето класиране първокласници ще се извърши на 23 и 24 юни 2020 г. от 9,00 до 17,00 часа на място в училище.

Необходим документ за записване - удостоверение за завършена подготвителна група.

От ръководството

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

2 КЛАС -  3 СВОБОДНИ МЕСТА 

6 КЛАС - 10 СВОБОДНИ МЕСТА 

7 КЛАС -   7 СВОБОДНИ МЕСТА 

В останалите паралелки няма свободни места! 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЕ ПОДАВАТ НА МЯСТО В 52 ОУ ОТ 22.06.2020г. до 01.09.2020г.. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ОТ 10.00 ДО 15.00 Ч.

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЛУЧАЙНИ ВХОДЯЩИ НОМЕРА

Уведомяваме Ви, че записването на класираните на второ класиране първокласници започва на 16.06.2020 г. и ще продължи до 18.06.2020 г. от 09,00 до 17,00 часа на място в училище. На 17.06. 2020 г. записването ще се осъществи след приключване на НВО по математика за VII клас от 13,00 часа.  Необходим документ при записване – оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.

Обявяване на незаетите места за трето класиране – на 18.06.2020 в 18,00 часа.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

От ръководството

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА СЛУЧАЙНИ ВХОДЯЩИ НОМЕРА 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Поради обстоятелството, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-голям от броя на свободните места, ще се приложи процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Участието на един родител на учениците, които фигурират в списъка с тези номера, е желателно. При невъзможност за присъствие входящият номер пак ще участва. Процедурата ще се осъществи на 15.06.2020 г. /понеделник/ от 17,00 часа в 52 ОУ „Цанко Церковски“.

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

Уведомяваме Ви, че за второ класиране в 52. ОУ има 14 свободни места
Подаването на заявления се извършва електронно на адрес 2202052@edu.mon.bg или на място в училище от 09.00 часа до 13.00 часа от 9 юни до 12 юни 2020 година включително във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г.
Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа
 
ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ИЗБОР НА СЛУЧАЙНИ ВХОДЯЩИ НОМЕРА -02.06.2020 ГОДИНА

 
На 02.06.2020 година се проведе процедура по избор на случайни входящи номера в 52. ОУ  за запълване на 14 места, неизаети по критерии в присъствието на членове на Обществения съвет, директора на училището и заместник-директорите и родители на участващи в процедурата кандидати. 
 
Списъкът на изтеглените може да намерите ТУК.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС, ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 01.06.2020 Г.

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Поради обстоятелството, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия,  е по-голям от броя на свободните места ще се приложи процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Участието на един родител на учениците, които фигурират в списъка с тези номера, е желателно. При невъзможност за присъствие, входящият номер пак ще участва. Процедурата ще се осъществи на 02.06.2020 г. /вторник/ от 17,00 часа в 52 ОУ „Цанко Церковски“.

Уведомяваме Ви, че записването на класираните на първо класиране първокласници започва на 02.06.2020 г. и ще продължи до 05.06.2020 г. от 09,00 до 17,00 часа на място в училище. Записването задължително става с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА СЛУЧАЙНИ  ВХОДЯЩИ НОМЕРА

 

ЧЕСТИТ 24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и стартиране на кампанията за прием в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. Ви информираме, че заявлението за прием в първи клас можете да изтеглите от сайта на 52 ОУ. Попълвате го и го  изпращате на електронен адрес 2202052@edu.mon.bg. Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

Входящ номер ще получите на електронната поща, от която е подадено заявлението.

Справка за постоянния/настоящия адрес ще се извършва по служебен път от ръководството на 52 ОУ „Цанко Церковски“.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА И СКАНИРАН АКТ ЗА РАЖДАНЕ, ТЪЙ КАТО ПРОВЕРКИТЕ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ЕГН! 

ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДАДЕНИ ПРЕДИ ОФИЦИАЛНИЯ СТАРТ НА КАМПАНИЯТА, НЕ СЕ ЗАЧИТАТ!

От ръководството

 

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

52. ОУ "Цанко Церковски" има възможност да приеме три паралелки в първи клас за учебната 2020/2021 година, както следва: две паралелки, целодневен режим на обучение и една паралелка, полудневен режим на обучение - общо 72 ученици.
 
Във връзка с решение № 129/14.03.2020 година на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, кметът на СГО утвърди: 
 
ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година  ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 52. ОУ 
 
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година 
 
 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 
ЕЛЕКТРОННИЯТ ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА. 
ВСЕКИ РОДИТЕЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 7. КЛАС МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯ И ДА ИМА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СИ ПОСРЕДСТВОМ ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК!
 
БЪРЗА ВРЪЗКА: 
 
След влизане в системата, изберете опцията ВХОД и след това НОВА РЕГИСТРАЦИЯ!

ПОСЕЩЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

На 02.03.2020 година нашите най-малки ученици, децата от подготвителната група посетиха Министерство на културата. Децата бяха радушно посрещнати и поздравени от Министъра на културата - Боил Банов.
 
Разказахме за нашата работа по проект "Корените на Европа" по програма Еразъм+.
Децата получиха мартенички, а след това направиха разходка в центъра на София, за да се запознаят с историята на нашата столица. 
   
 
 

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК "ЗВЕЗДИ" 

 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ      НА ДИРЕКТОРА                   

вторник 08.00 - 09.00 часа 
 
четвъртък 13.00 - 14.00 часа 
 
Срещите се провеждат след предварително уговорена среща с директора!
 
По време на извънредното положение директорът на училището не провежда срещи в приемното си време. 
 Може да се задавате своите въпроси на ел. поща e52_ou@abv.bg.

52 ОУ - ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ 

/публикувана с писмо № РУО1-29641.21.11.2018 година на Началника на РУО/

ЛИЦЕНЗИРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ

 

За връзка

52 ОУ "Цанко Церковски" Адрес: гр. София, 1616, кв. Бояна бул. "Александър С. Пушкин" №112 Телефон/факс: (02) 855-20-54 e52_ou@abv.bg