ИЗ УЧЕБНАТА РАБОТА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В ПЕТИ КЛАС 

Учениците от 5 "А", 5"Б" и 5 "В" класове изработиха модели на клетка, под ръководството на техния учител по Човекът и природата г-жа Елена Бозова. За изработка на макетите са използвани са пластилин, цветни конци и хартии, пластмаса, хранителни продукти, бои, въображение и знания за устройството на клетките.
Нека заедно им се насладим!
 

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 52. ОУ

На 19.02.2021 г. в платформата Google Meet се проведе Общо събрание на Софийски ученически съвет, в което активно участие взе председателят на Ученическия съвет на 52. ОУ - Божидара Иванова от 6 а клас. Божидара беше избрана за секретар на Клуб „Права на учениците“ към Софийски ученически съвет. Поздравяваме Божидара за нейната активност, креативност и отговорност, и за приноса й към утвърждаването на доброто име на нашето училище!

Повече информация за дейността на Софийски ученически парламент може да откриете на адрес: https://sofiaus.wordpress.com/

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С изготвения алгоритъм от СРЗИ може да се запознаете ТУК

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

Поради започналите строителни дейности в двора на 52 ОУ влизането  на децата и учениците ще се извършва само през централния вход на сградата.

За да няма струпвания, ще се влиза самостоятелно, а учителите ще посрещат децата в класните стаи.
 
Адм. ръководство

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

С разработения план за стартиране на учебната година може да се запознаете ТУК 

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК "ЗВЕЗДИ" 

 
 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ      НА ДИРЕКТОРА                   

 сряда 09.00 - 10.00 часа 
Срещите се провеждат след предварително уговорена среща с директора!
 
По време на обявената извънредна обстановка директорът на училището не провежда срещи в приемното си време. 
 Може да се задавате своите въпроси на ел. поща e52_ou@abv.bg.

52 ОУ - ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ 

/публикувана с писмо № РУО1-29641.21.11.2018 година на Началника на РУО/

ЛИЦЕНЗИРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ

 

За връзка

52 ОУ "Цанко Церковски" Адрес: гр. София, 1616, кв. Бояна бул. "Александър С. Пушкин" №112 Телефон/факс: (02) 855-20-54 e52_ou@abv.bg