ИЗБРАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ СЛЕД ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР

 
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ  ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК
 
ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

За връзка

52 ОУ "Цанко Церковски" Адрес: гр. София, 1616, кв. Бояна бул. "Александър С. Пушкин" №112 Телефон/факс: (02) 855-20-54 e52_ou@abv.bg