ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 52. ОУ С МАНДАТ ДО 12.12.2022 ГОДИНА 

 
Председател:
Георги Атанасов, представител на родителите
Членове: 
1. Милена Маджирска, представител на район Витоша 
2. Светла Ваташка, представител на обществеността 
3. Муса Сакалдаш, представител на родителите 
4. Юлия Славова, представител на родителите
5. Цветелина Петрова, представител на родителите 
6. Румяна Жечкова, представител на родителите 
 
 
Служител, подпомагащ дейността на Обществения съвет: 
Габриела Каранова, заместник-директор по УД в 52. ОУ 

ПРОТОКОЛ 4/2019 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПОКАНА ЗА ОБЩОУЧИЛИЩНО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 52. ОУ

 
ПОКАНАТА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК 

За връзка

52 ОУ "Цанко Церковски" Адрес: гр. София, 1616, кв. Бояна бул. "Александър С. Пушкин" №112 Телефон/факс: (02) 855-20-54 e52_ou@abv.bg