ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС, ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 01.06.2020 Г.

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Поради обстоятелството, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия,  е по-голям от броя на свободните места ще се приложи процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Участието на един родител на учениците, които фигурират в списъка с тези номера, е желателно. При невъзможност за присъствие, входящият номер пак ще участва. Процедурата ще се осъществи на 02.06.2020 г. /вторник/ от 17,00 часа в 52 ОУ „Цанко Церковски“.

Уведомяваме Ви, че записването на класираните на първо класиране първокласници започва на 02.06.2020 г. и ще продължи до 05.06.2020 г. от 09,00 до 17,00 часа на място в училище.Записването задължително става с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА СЛУЧАЙНИ  ВХОДЯЩИ НОМЕРА

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и стартиране на кампанията за прием в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. Ви информираме, че заявлението за прием в първи клас можете да изтеглите от сайта на 52 ОУ. Попълвате го и го изпращате на електронен адрес 2202052@edu.mon.bg. Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разпологат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

Входящ номер ще получите на електронната поща, от която е подадено заявлението.

Справка за постоянния/настоящия адрес ще се извършва по служебен път от ръководството на 52 ОУ „Цанко Церковски“.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА И СКАНИРАН АКТ ЗА РАЖДАНЕ, ТЪЙ КАТО ПРОВЕРКИТЕ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ЕГН! 

ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДАДЕНИ ПРЕДИ ОФИЦИАЛНИЯ СТАРТ НА КАМПАНИЯТА, НЕ СЕ ЗАЧИТАТ!

От ръководството

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

52. ОУ "Цанко Церковски" има възможност да приеме три паралелки в първи клас за учебната 2020/2021 година, както следва: две паралелки, целодневен режим на обучение и една паралелка, полудневен режим на обучение - общо 72 ученици.
 
Във връзка с решение № 129/14.03.2020 година на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, кметът на СГО утвърди: 
 
ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година  ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 52. ОУ 
 
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година 
 
 

За връзка

52 ОУ "Цанко Церковски" Адрес: гр. София, 1616, кв. Бояна бул. "Александър С. Пушкин" №112 Телефон/факс: (02) 855-20-54 e52_ou@abv.bg