Друга полезна информация

Лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи
 
 
Становище на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя


 

 

За връзка

52 ОУ "Цанко Церковски" Адрес: гр. София, 1616, кв. Бояна бул. "Александър С. Пушкин" №112 Телефон/факс: (02) 855-20-54 e52_ou@abv.bg