Публични покани

Публични покани за 2014 г.
 
Този раздел съдържа информация за електронни преписки/досиета/ със самостоятелен идентификационен номер на публичната покана в РОП и дата на създаването.


 

 

За връзка

52 ОУ "Цанко Церковски" Адрес: гр. София, 1616, кв. Бояна бул. "Александър С. Пушкин" №112 Телефон/факс: (02) 855-20-54 e52_ou@abv.bg